Also Casals: Integrem solucions innovadores i Sostenibles

Orígens

Also Casals té els orígens en la creació d’Also Casals Instal·lacions l’any 1999, amb l’objectiu de satisfer la demanda d’un servei integral en instal·lacions presents a les Terres de l’Ebre (les 4 comarques del sud de Catalunya), el nord de Castelló i el Baix Aragó.

Des d’aleshores, el compromís amb la qualitat i l’esforç per satisfer les necessitats dels nostres clients en els sectors industrial, públic, particulars i negocis, agrari i ramader, ens va portar a oferir solucions per cobrir els àmbits d’electricitat i lampisteria, construcció, climatització, domòtica, energies renovables, tractaments d’aigua, piscines, regs, pous, bombaments, automatització i integració de processos, il·luminació, interiorisme, transformació de finques i granges.

Creixement i desenvolupament

Actualment ens sentim molt satisfets de comptar amb un equip humà i una infraestructura que ens permeten afrontar projectes importants i d’envergadura, integrant solucions innovadores, que cobreixen tot el territori català i zones de València, Castelló i l’Aragó, a més de tenir com a socis administracions importants i grans empreses del sector industrial.

El procés de creixement i desenvolupament de les nostres capacitats s’ha concretat en la creació d’unitats de negocis per atendre les necessitats específiques de diferents segments de mercat actuals i potencials que les nostres capacitats poden assumir, agrupades sota la marca Also Casals. Dins aquest procés s’inclou l’adquisició el 2019 de Ferros Coll de l’Alba, SL.

Missió

ALSO CASALS és una empresa familiar amb més de 25 anys d’experiència, localitzada a les Terres de l’Ebre, enfocada principalment als sectors industrial, agropecuari i de serveis, la missió de la qual és:

Integrar solucions innovadores en les àrees d’instal·lacions, construcció, automatització i fabricació de maquinària a mida, mecànica i serralleria metàl·lica amb capacitat per assumir projectes complexos de forma àgil, responent així a les necessitats del client amb un equip tècnic, especialitzat, expert i format específicament en cada camp.

Also Casals cobreix tot el territori català i zones de València, Castelló i l’Aragó.

Unitats de negoci

Per complir amb les metes derivades de la missió, Also Casals compta amb les unitats de negoci següents:

  • AC Technologies
  • AC Instal·lacions
  • AC Manteniment (on s’inclou AC Legionel·la)
  • AC Ferros Coll de l’Alba
  • AC Construcció (on s’inclou AC Amiant)

Aquestes unitats de negoci són complementades per cinc departaments de suport que garanteixen els esforços necessaris per aprofitar les sinergies i afrontar de manera àgil projectes complexos i d’envergadura.

Valors

  • Professionalitat: Eexercici excel·lent de la professió de cada persona, demostrant respecte per la feina, compromís i responsabilitat.
  • Inconformisme: tenint present la recerca d’una “millor manera” de fer les actuacions.
  • Innovació: buscar sempre nous productes, serveis i sistemes de gestió per continuar sent líders.
  • Sostenibilitat com a valor d’aquesta empresa sustentat pels quatre pilars: econòmica, personal, social i ambiental.
  • Lideratge i emprenedoria: provocar el canvi i garantir un futur millor.

Maquinària i tecnologia

A Also Casals disposem de la maquinària més moderna i de la tecnologia més avantguardista per a portar a terme tot tipus d’obres, reparacions i manteniments amb l’objectiu d’aconseguir els millors resultats en els terminis previstos.

Equip d’Also Casals

Gràcies a un equip humà format per professionals altament qualificats en tots els sectors, elaborem els estudis previs, els dissenys de la instal·lació i duem a terme els projectes amb total seguretat per a treballadors i usuaris, sempre tenint en compte la màxima eficiència energètica i el mínim impacte ambiental. En l’actualitat, l’equip l’integren 62 treballadors directes, 9 dels quals són enginyers en diverses especialitats: mecànica (3), electricitat (4), telecomunicacions (1) i construcció (1). A més, comptem amb 18 col·laboradors subcontractats.

Seguretat

Avui ens podem sentir orgullosos d’haver executat totes les nostres instal·lacions en el marc del Reglament electrotècnic de baixa tensió, el Codi tècnic de l’edificació (CTE) i les normatives més exigents. La protecció de les persones, la protecció de les instal·lacions, així com el disseny correcte i la utilització de materials d’alta qualitat ens han reportat la confiança i fidelitat dels nostres més de 700 clients.

Demana el teu pressupost personalitzat sense cap compromís!