Also Casals: Integrem solucions innovadores i sostenibles

Orígens

Also Casals té els orígens en la creació d’Also Casals Instal·lacions l’any 1999, amb l’objectiu de satisfer la demanda d’un servei integral en instal·lacions presents a les Terres de l’Ebre (les 4 comarques del sud de Catalunya), el nord de Castelló i el Baix Aragó.

Des d’aleshores, el compromís amb la qualitat i l’esforç per satisfer les necessitats dels nostres clients en els sectors industrial, públic, particulars i negocis, agrari i ramader, ens va portar a oferir solucions per cobrir els àmbits d’electricitat i lampisteria, construcció, climatització, domòtica, energies renovables, tractaments d’aigua, piscines, regs, pous, bombaments, automatització i integració de processos, il·luminació, interiorisme, transformació de finques i granges.

Creixement i desenvolupament

Actualment ens sentim molt satisfets de comptar amb un equip humà i una infraestructura que ens permeten afrontar projectes importants i d’envergadura, integrant solucions innovadores, que cobreixen tot el territori català i zones de València, Castelló i l’Aragó, a més de tenir com a socis administracions importants i grans empreses del sector industrial.

El procés de creixement i desenvolupament de les nostres capacitats s’ha concretat en la creació d’unitats de negocis per atendre les necessitats específiques de diferents segments de mercat actuals i potencials que les nostres capacitats poden assumir, agrupades sota la marca Also Casals. Dins aquest procés s’inclou l’adquisició el 2019 de Ferros Coll de l’Alba, SL.

Missió

Also Casals és una empresa innovadora enfocada principalment als sectors industrial, agropecuari i sanitari que ofereix integració de solucions en les àrees d’instal·lacions, construcció, automatització, fabricació de maquinària a mesura, manteniment, mecànica i fusteria metàl·lica, assumint projectes complexos de manera àgil, amb un equip tècnic i especialitzat, que s’anticipa a les necessitats del client sent el seu partner preferit.

Valors

PROFESSIONALITAT I VOCACIÓ DE SERVEI

Exercir el treball amb perícia, serietat, honradesa, responsabilitat, passió, aconseguint l’excel·lència en tot el que fem.

INNOVACIÓ, APRENENTATGE I PROACTIVITAT

Potenciar la formació i l’aprenentatge continu, indispensable per a la innovació, introduint avanços tecnològics en les àrees productives i de gestió.

COMPROMÍS SOCIAL, AMBIENTAL I CORPORATIU

Oferir solucions en benefici la sostenibilitat econòmica, ambiental, social i personal.

TREBALL EN EQUIP

Capacitat d’aprofitar de manera conjunta amb èmfasis en la integració de solucions i generació de productes propis

LIDERATGE RESSONANT I EMPRENEDOR

Estimular-los i mobilitzar els membres de l’organització en funció dels objectius de l’empresa i la cerca constant de noves solucions, fomentant l’emprenedoria.

Maquinària i tecnologia

A Also Casals disposem de la maquinària més moderna i de la tecnologia més avantguardista per a portar a terme tot tipus d’obres, reparacions i manteniments amb l’objectiu d’aconseguir els millors resultats en els terminis previstos.

Equip d’Also Casals

Gràcies a un equip humà format per professionals altament qualificats en tots els sectors, elaborem els estudis previs, els dissenys de la instal·lació i duem a terme els projectes amb total seguretat per a treballadors i usuaris, sempre tenint en compte la màxima eficiència energètica i el mínim impacte ambiental. En l’actualitat, l’equip l’integren 62 treballadors directes, 9 dels quals són enginyers en diverses especialitats: mecànica (3), electricitat (4), telecomunicacions (1) i construcció (1). A més, comptem amb 18 col·laboradors subcontractats.

Seguretat

Avui ens podem sentir orgullosos d’haver executat totes les nostres instal·lacions en el marc del Reglament electrotècnic de baixa tensió, el Codi tècnic de l’edificació (CTE) i les normatives més exigents. La protecció de les persones, la protecció de les instal·lacions, així com el disseny correcte i la utilització de materials d’alta qualitat ens han reportat la confiança i fidelitat dels nostres més de 700 clients.

Demana el teu pressupost personalitzat sense cap compromís!