Also Casals: Solucions Innovadores, Integrades i Sostenibles

Integrem Solucions Innovadores i Sostenibles

En múltiples entorns:

 • Instal·lacions (manteniment, electricitat, eficiència energètica, etc)
 • Automatització de processos industrials
 • Fabricació de maquinària a mida
 • Construcció
 • Fusteria metàl·lica
 • Mecànica
 • Descontaminacions d’amiant i fibrociment (uralita)
 • Tractaments per a la prevenció, control i desinfecció d’aigües i legionel·la

AC Instal·lacions

Garantim solucions parcials i integrals i a mida en un ampli àmbit dels requeriments industrials, particulars/negocis, públic i ramader/agrari. En destaquem els següents:

 • Manteniment d’instal·lacions
 • Electricitat
 • Eficiència energètica i energies renovables
 • Instal·lacions aquàtiques
 • Lampisteria
 • Climatització
 • Bioseguretat
 • Termografia
 • Tractaments d’aigua
 • Pous i aforaments, bombaments, jardineria i reg

Veure’n més

AC Technologies

Des d’AC Technologies oferim a empreses de tots els sectors solucions integradores i innovadores i projectes clau en mà en:

 • Automatització de maquinària i processos industrials
 • Seguretat en maquinària i indústria
 • Aplicacions robòtiques a mida
 • Disseny i fabricació de maquinària a mida
 • Disseny i fabricació d’armaris de control i potència
 • Aplicacions informàtiques per a millorar l’eficiència energètica de processos industrials
 • Assessorament a les empreses per a les compres requerides per al control i monitorització de processos

Veure’n més

AC Construcció

Combinem l’experiència de professionals amb més de 30 anys en el sector i l’energia i les idees renovadores de gent jove i amb formació. Basant-nos en una direcció d’obra eficaç, una execució professional i una coordinació entre especialitats impecable, aconseguim que els vostres projectes es facin realitat i garantim les millors solucions de construcció per a obres i reformes amb projectes personalitzats i claus en mà.

Veure’n més

ACAmiant

Disposem d’una dilatada experiència en l’eliminació d’amiant friable i no friable. Els nostres mètodes de treball garanteixen l’eliminació del 100% de l’amiant sense emissió de fibres contaminants a l’ambient. En destaquem les solucions als problemes següents:

 • Desamiantatge en grans instal·lacions a tasques de retirada de fibrociment (uralita) a cobertes, careneres, canaleres, dipòsits, baixants, descontaminació després d’un incendi, etc.
 • Tancaments industrials i impermeabilització en tota mena de construccions i edificis garantint el màxim aïllament i els millors acabats.
 • Línies de vida i sistemes de seguretat anticaigudes.

Veure’n més

AC Ferros Coll de l´Alba

Integrem solucions innovadores en l’àmbit del disseny, la fabricació i el manteniment de maquinària a mida, mecànica i fusteria metàl·lica, amb capacitat per assumir projectes complexos de forma àgil, responent així a les necessitats del client amb un equip tècnic, especialitzat i expert i format específicament en els àmbits d’actuació següents:

 • Disseny, fabricació i manteniment de maquinària a mida, mecànica i fusteria metàl·lica, gràcies a la nostra dilatada experiència i capacitat per assumir projectes complexos i millores de la seguretat de la maquinària i adaptació per al marcatge CE.
 • Mecànica: disseny i fabricació de peces per a mecanització i millores per a elevar la capacitat de producció d’equips i de maquinària.
 • Fusteria metàl·lica (en ferro, alumini o acer) per a la fabricació d’estructures metàl·liques, tancaments metàl·lics, portes, escales, baranes, cobertes o tancaments. A més de serralleria en general, com ara automatismes per a portes, manteniments industrials o disseny de maquinària industrial.

Veure’n més