Instal·lació i automatització de reg per al jardí

Instal·lació de canonades per al reg d’oliveres i aspersors per a la gespa. A més a més, vam instal·lar-hi un sistema d’automatització complex per poder abastir d’aigua quan és més necessària.

Els nostres clients