Instal·lació de sistema de tractament d’aigua, descalcificador

Instal·lació de descalcificador per a habitatge unifamiliar amb dipòsit per a l’aigua potable. El sistema de descalcificació aconsegueix eliminar fins un 99% de la calç de l’aigua, d’aquesta manera li donem més vida útil als electrodomèstics i l’aigua que consumim és molt més bona per a l’organisme.

Els nostres clients