Reforma de pas de vianants i il·luminació de dipòsit

Reforma del paviment del pas de vianants de l’estació de Renfe a Tortosa i instal·lació lumínica al dipòsit d’aigua per a donar-hi un major protagonisme.

Els nostres clients