Manteniment industrial

Com a experts en manteniment industrial, a Also Casals Instal·lacions treballem per resoldre problemes, corregir defectes i prevenir avaries en les diferents àrees de les indústries.

Els nostres serveis inclouen manteniment preventiu, correctiu i integral d’instal·lacions industrials i maquinària amb l’objectiu de millorar la productivitat de les indústries, a més de proporcionar major seguretat i fiabilitat.

Cobrim tots els aspectes del manteniment industrial: manteniment genèric d’instal·lacions, reparació i construcció d’estructures metàl·liques, instal·lacions de ventilació i extracció, elements de seguretat, configuració de maquinària i altres elements mecànics.

Els nostres clients