Bioseguretat sector agrari i ramader

A Also Casals Instal·lacions oferim mesures de bioseguretat per al sector agrari i ramader amb l’objectiu de protegir la salut humana, animal, vegetal i del medi ambient davant agents, factors i riscos d’origent biològic.

Invertir en bioseguretat és contribuir a la sostenibilitat, competitivitat i eficiència econòmica de les explotacions ramaderes, a la provisió d’aliments sans i de qualitat per als consumidors i a la millora del benestar de la població.

Els nostres clients