Transformació de finques sector agrari i ramader

La nostra experiència en diferents àmbits ens permet treballar amb la transformació de finques per al sector agrari i ramader adequant-nos a les característiques del terreny i a les necessitats de l’explotació.
Som una empresa especialitzada en treballs agrícoles per a l’anivellament de terres, la millora i transformació de finques i l’execució d’embassaments de reserva d’aigua per al reg basat en l’ús de noves tecnologies i amb l’actualització constant de nous mètodes i equips de treball.

Projectes Also Casals transformació de finques

Els nostres clients