Bombaments sector agrari i ramader

A Also Casals Instal·lacions oferim tot tipus de bombaments per al sector agrari i ramader: abastament d’aigua potable, extracció d’aigua, drenatges, bombament d’aigües residuals, bombes per a pous i aforaments, automatismes…

Ens encarreguem del càlcul i la instal·lació dels sistemes de bombament per a dipòsits, fonts, basses de reg o pous de finques, granges, magatzems, parcel·les, naus i vivers.

Els nostres clients